Toppbild

Företagsfakta

Vår affärsidé, mål och vision

Vår affärsidé är att erbjuda individuellt anpassad personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer över hela landet. Alltid experter och alltid bra.

Verksamheten ska bedrivas med stort engagemang och hög kompetens och kännetecknas av hög delaktighet och öppenhet och genomsyras av god kvalitet. Våra medarbetare ska vara lyhörda, ha en hög tillgänglighet och en vilja att alltid bli bättre.

Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.

Organisationsnummer: 559216-1144
Ägarandelar: Patrik Ahlvin 50 %, Titti Ahlvin 50 %
Ekonomi och styrelse

Vi hjälper dig att få rätt assistans.